Vis undermeny

Aktuelt fra AIPK

(23.03.2019 16:02) Viken velger egen pensjonskasse fra 2020

Publisert 23.03.2019 16:02

Fellesnemda i Viken fylkeskommune fra 2020 vedtok i møte den 22. mars: 1. Viken fylkeskommune etablerer en egen fylkeskommunal pensjonskasse for...

Les mer

(31.05.2018 09:51) Pensjonskassens resultat for 2017

Publisert 31.05.2018 09:51

2017 ble et svært godt år for pensjonskassen. Vi  oppnådde en verdijustert avkastning på 7,5 %, noe vi er godt fornøyd med. Den bokførte...

Les mer

(04.04.2018 12:31) Kurs i forberedelse til pensjonsalder

Publisert 04.04.2018 12:31

Det er fortsatt ledige plasser på pensjonskassens kurs i forberedelse til pensjonsalder. Kurset avholdes i fylkeskommunens lokaler, 25-26...

Les mer

(19.03.2018 13:28) Ny alderspensjon i offentlig sektor

Publisert 19.03.2018 13:28

Det partssammensatte utvalget (LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet) er  kommet til enighet om utformingen...

Les mer

(19.05.2017 09:12) pensjonsregulering 2017

Publisert 19.05.2017 09:12

Årets trygdeoppgjør er i havn. Grunnbeløpet er økt fra kr 92 576 til kr 93 634 med virkning fra 1. mai 2017. Dette utgjør en økning på...

Les mer

(10.05.2017 12:07) Pressemelding

Publisert 10.05.2017 12:07

Det vises til dagens pressemelding fra Økokrim, hvor Økokrim har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot to ansatte i et...

Les mer

(08.11.2016 13:07) Renteendring boliglån

Publisert 08.11.2016 13:07

Pensjonskassens styre besluttet 7. november 2016 å endre pensjonskassens utlånsrente.  Endringen får umiddelbar virkning for nye lån. For ...

Les mer