Vis undermeny

afpk lanserer sin nye medlemsportal

Publisert 15.08.2014 12:12

I medlemsportalen får du oversikt over registrert opptjening i pensjonskassen. Ved eventuelle feil eller magler i opptjeningen, ber vi deg først ta kontakt med arbeidsgiver. Arbeidsgiver sender deretter endringsmelding til pensjonskassen.  

Du kan utføre beregninger av antatt fremtidig pensjonsnivå. Beregningene baseres på registrert opptjening i pensjonskassen. Du kan også registrere opptjeningsperioder i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, denne tiden vil bli hensyntatt i beregningen av fremtidig pensjonsnivå. Du kan logge deg inn i medlemsportalen her