Vis undermeny

Årsrapport for 2018 - god realisert avkastning i pensjonskassen

Publisert 29.03.2019 08:50

 2018 forside2018 ble preget av en svak utvikling i finansmarkedene. Alle de viktigste aksjemarkedene gav negativ avkastning. Pensjonskassen oppnådde til tross for dette en positiv finansavkastning på 0,3%. Den bokførte avkastningen ble i 2018 4,8%. Dette er ca. 2 % over den garanterte avkastningen på forsikringsmidlene. Renteoverskuddet på 63,6 millioner kroner er i sin helhet tilført premiefondet.  I tillegg er premiefondet tilført årets risikoresultat med 0,5 millioner kroner og premieavregning på 28,4 millioner kroner. Til sammen er det dermed overført 92,5 millioner kroner til premiefond. Det overførte beløpet tilsvarer 41% av budsjetterte premier i 2019.

Premiefondet er forsikringstakernes eiendom og kan benyttes til premiebetalinger. Dermed reduseres foretakenes premieutgifter vesentlig.

Av tilgjengelig overskudd har pensjonskassen i løpet av de siste ti årene godskrevet premiefondet med 715 millioner kroner. Dette tilsvarer 17% av foretakenes premiekostnader i tiårsperioden.