Vis undermeny

Endret rente på boliglån

Publisert 25.03.2015 12:33

Pensjonskassens styre besluttet 24.mars 2015 å endre pensjonskassens utlånsrente.  Endringen får virkning for nye lån fra 25. mars 2015. For eksisterende lån gis renteendringen virkning fra 13. april 2015.

Pensjonskassens nye rentesatser er dette:
Ny nominell rente for boliglån innenfor 60% av lånetakst er 3,00%

Ny nominell rente for boliglån innenfor 80% av lånetakst er 3,25%