Vis undermeny

Forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor ut på høring

Publisert 04.12.2018 15:46

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut lovforslag om ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor på høring. Høringsfristen er satt til 9. januar 2019. Lovforslaget bygger på avtalen som Regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om 3. mars i år, og som har til hensikt å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen som ble innført i 2011. Ny tjenestepensjon skal gi større fleksibilitet for valg av uttakstidspunkt, økte insentiver for å stå lengre i arbeid og bidra til enklere jobbskifte mellom privat og offentlig sektor uten tap av pensjonsopptjening.

Mer informasjon om lovforslaget kan du lese på Regjeringens nettsider ved å klikke på denne linken; Høring om ny offentlig tjenestepensjon