Vis undermeny

Norges første interkommunale pensjonskasse er etablert

Publisert 19.08.2014 15:44
afpk_logo_u_tekst

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) er etablert. Norges første fylkeskommunale pensjonskasse tilbyr kommuner, fylkeskommuner og virksomheter med kommunal/fylkeskommunal tilknytning deltakelse i pensjonskassen.


Deltakelse i AFPK er et godt alternativ til forsikret løsning i KLP. Man ivaretar vesentlige fordeler som en egen pensjonskasse kan gi og samtidig dra nytte av en kostnadseffektiv fellesløsning. Virksomheten er sikret uavhengig kapitalforvaltning, nærhet og påvirkningskraft til egen pensjonsordning, blant annet gjennom styrerepresentasjon.
Mange kommunale pensjonsordninger flyttes i disse dager til KLP fordi Storebrand og DNB Liv har avviklet sin løsning for kommunal tjenestepensjon. Noen kommuner har valgt å etablere egen pensjonskasse, som for eksempel Asker kommune og Bærum kommune.
Kommunen har altså hatt to mulige valg for sin pensjonsordning; forsikret løsning i KLP eller etablering av egen pensjonskasse. Nå lanseres et tredje alternativ; deltakelse i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK).

AFPK er en videreføring av Akershus fylkeskommunale pensjonskasse opprettet av Akershus fylkeskommune i 1952. Pensjonskassen har i 2014 tilpasset seg reglene for interkommunale pensjonskasser gjennom nye selskapsvedtekter og er gitt konsesjon for slik virksomhet av Finanstilsynet.

Nye deltakere vil tre inn i en nøkkelferdig, kompetent og veldrevet pensjonskasse.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Daglig leder Øyvind Stjernfeldt Juvet.
Telefon 22 05 59 68, epost oyvind.juvet@afpk.no.