Vis undermeny

Nytt grunnbeløp 1. mai

Publisert 07.07.2014 17:00

Regjeringen og organisasjonene er enige om grunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014.

Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette tilsvarer en økning på 3,67 prosent.
  • Midlertidig og varig uførepensjon før fylte 67 år og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, øker med 3,67 prosent. 
  • Ektefellepensjon før fylte 67 år øker med 3,67 prosent. 
  • Uførepensjon og ektefellepensjon etter fylte 67 år, og alderspensjon under utbetaling øker med 2,89 prosent. 
  • AFP øker ikke med en fast prosentsats fordi AFP-tillegget ikke reguleres, og folketrygddelen av AFP reguleres ikke lavere enn minstepensjonsnivået i folketrygden. 
 
AFPK vil omregne pensjonene i juli og etterbetaling for mai og juni vil være klar i juli måned.