Vis undermeny

Nytt grunnbeløp 1. mai 2015

Publisert 28.05.2015 14:41

Partene i trygdeoppgjøret er kommet til enighet om grunnlaget for årets pensjonsregulering.

Grunnbeløpet er økt fra kr 88 370 til kr 90 068 med virkning fra 1. mai 2015. Dette utgjør en økning på 1,92%.

Regulering av pensjoner under utbetaling fra 1. mai 2015:
  • Midlertidig og varig uførepensjon før fylte 67 år og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, øker med 1,92 %. 
  • Ektefellepensjon før fylte 67 år øker med 1,92 %. 
  • Ektefellepensjon etter fylte 67 år, øker med 1,16  % .
  • Alderspensjon øker med 1,16 %.
  • AFP øker ikke med en fast prosentsats fordi AFP-tillegget ikke reguleres, og folketrygddelen av AFP reguleres ikke lavere enn minstepensjonsnivået i folketrygden. 
  •  

(Ved førstegangsregulering av pensjon, gjelder spesielle regler.) 
 
AFPK vil omregne pensjonene i juli og etterbetaling for mai og juni vil være klar i juli måned.