Vis undermeny

Pensjonskassen endrer navn tilbake til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse.

Publisert 24.01.2018 15:32

Siden sommeren 2014 og fram til 1. januar 2018 har pensjonskassens navn vært «Akershus interkommunale pensjonskasse». Bakgrunnen for dette var        pensjonskassens ambisjon om å yte pensjonstjenester til et bredere utvalg av fylkeskommuner og kommuner med tilhørende virksomheter.  Grunnlaget for dette     ble sikret gjennom nye selskapsvedtekter og konsesjon fra myndighetene.
De prosesser som er igangsatt, og som er nødvendige for å utvide pensjonskassens drift for nye fylkeskommuner og kommuner, har imidlertid tatt lenger tid enn forutsatt.  Finanstilsynet har derfor bedt pensjonskassen om igjen å tilpasse seg regelverket for fylkeskommunale pensjonskasser, herunder å endre pensjonskassens navn tilbake til «Akershus fylkeskommunale pensjonskasse». 
 
Navneendringen har ingen praktisk eller økonomisk betydning for deg som medlem eller pensjonist. Pensjonsutbetalinger vil skje etter samme prinsipper som tidligere og du vil fortsatt ha tilgang til de samme saksbehandlere etter behov.

Telefonnumre og kontor-/postadresse er uendret. Vår epostadresse:
pensjon@aipk.no vil virke parallelt med pensjon@afpk.no.
Pensjonskassens nettsted vil ha ny adresse; www.afpk.no; men vil inntil videre også kunne nås med adressen www.aipk.no. (Her finner du informasjon om pensjonsordningen, søknadsskjemaer, med mer. Du kan også logge deg inn i vår nye medlemsportal. Her vil du kunne se din opptjening i pensjonskassen, samt utføre beregninger av antatt fremtidig pensjonsnivå.)
 
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse understreker at vårt høye servicenivå overfor medlemmer og pensjonister vil være uforandret, og at vi fortsatt vil være din kompetanseinstans og veileder i dine egne pensjonsforhold.