Vis undermeny

Pensjonskassens resultat for 2017

Publisert 31.05.2018 09:51

2017 ble et svært godt år for pensjonskassen. Vi  oppnådde en verdijustert avkastning på 7,5 %, noe vi er godt fornøyd med.

Den bokførte avkastningen ble i 2017 3.7%. Dette er ca. 1 % over den garanterte avkastningen på forsikringsmidlene. Renteoverskuddet på 36,1 millioner kroner er i sin helhet tilført premiefondet.  I tillegg er premiefondet tilført årets risikoresultat med 0,6 millioner kroner.

Premiefondet er forsikringstakernes eiendom og kan benyttes til premiebetalinger. Dermed reduseres foretakenes premieutgifter vesentlig.

Det overførte beløpet tilsvarer ca. 20% av budsjetterte premier i 2018. Av tilgjengelig overskudd har pensjonskassen i løpet av de siste 10 årene godskrevet premiefondet med 527 millioner kroner. Dette tilsvarer ca. 10% av foretakenes premiekostnader.

Du finner årsrapporten her:AIPK Årsberetning 2017