Vis undermeny

pensjonsregulering 2016

Publisert 16.06.2016 11:07

Årets trygdeoppgjør er i havn.

Grunnbeløpet er økt fra kr 90 068 til kr 92 576 med virkning fra 1. mai 2016. Dette utgjør en økning på 2,78%.

Regulering av pensjoner under utbetaling fra 1. mai 2016:
  • Midlertidig og varig uførepensjon før fylte 67 år og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, øker med 2,78 %. 
  • Ektefellepensjon før fylte 67 år øker med 2,78 %. 
  • Ektefellepensjon etter fylte 67 år, øker med 2,01 % .
  • Alderspensjon øker med 2,01%.
  • AFP øker ikke med en fast prosentsats fordi AFP-tillegget ikke reguleres, og folketrygddelen av AFP reguleres ikke lavere enn minstepensjonsnivået i folketrygden. 
  •  

(Ved førstegangsregulering av pensjon, gjelder spesielle regler.) 
 
AFPK vil omregne pensjonene i juli og etterbetaling for mai og juni vil være klar i juli måned.