Vis undermeny

pensjonsregulering 2017

Publisert 19.05.2017 09:12

Årets trygdeoppgjør er i havn.

Grunnbeløpet er økt fra kr 92 576 til kr 93 634 med virkning fra 1. mai 2017. Dette utgjør en økning på 1,14%.

Regulering av pensjoner under utbetaling fra 1. mai 2017:
  • Midlertidig og varig uførepensjon og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, øker med 1,14 %. 
  • Ektefellepensjon før fylte 67 år øker med 1,14 %. 
  • Ektefellepensjon etter fylte 67 år, øker med 0,38 % .
  • Alderspensjon øker med 0,38%.

     

(Ved førstegangsregulering av pensjon, gjelder spesielle regler.) 
 
AFPK vil regulere pensjonene i juli, med etterbetaling for mai og juni.

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør her