Vis undermeny

Pressemelding

Publisert 10.05.2017 12:07

Det vises til dagens pressemelding fra Økokrim, hvor Økokrim har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot to ansatte i et meglerhus og en konsulent.

Pensjonskassen investerte i 2009 et begrenset beløp i en obligasjon utstedt av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation. Obligasjonen ble senere konvertert til aksjer i selskapet. Pensjonskassen inngikk i 2010 avtale om salg av aksjene til Pareto Securities AS på vegne av tredjepart. Avtalen ga god avkastning på investeringen, men en forutsetningen for pensjonskassen var at avtalen inneholdt en bestemmelse om prisbeskyttelse i en tidsbegrenset periode. Prisbeskyttelsen skulle fungere slik at hvis kjøperen av pensjonskassens aksjer ervervet ytterligere aksjer til høyere kurser innenfor beskyttelsesperioden, skulle pensjonskassen ha tilsvarende høyere pris for sine aksjer. 

Ettersom det fant sted omfattende omsetning av aksjer i Crew Gold Corporation i beskyttelsesperioden til kurser som var høyere enn pensjonskassen solgte for, igangsatte pensjonskassen undersøkelser for å avklare om det forelå et berettiget krav på tilleggsvederlag. Gjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon viste at noen hadde ervervet et betydelig antall aksjer i Crew Gold Corporation i beskyttelsesperioden ved hjelp av ulike meglerhus og nominee-kontoer. For en aktør som pensjonskassen var det ikke mulig å klarlegge hvem som var den reelle kjøperen.

Pensjonskassen har hatt god avkastning på investeringen, men hvis prisbeskyttelsesklausulen i avtalen kom til anvendelse skulle avkastningen vært høyere.

Pensjonskassen er tilfreds med at det nå er tatt ut tiltale, og ser frem til avklaringer gjennom straffesaken.

Av hensyn til den pågående straffesaken ønsker ikke pensjonskassen på nåværende tidspunkt å gi ytterligere kommentarer.

Kontaktperson: administrerende direktør Øyvind Stjernfeldt Juvet, tlf. 22055968