Vis undermeny

AFP-ordningen

Pensjonskassen foretar utbetalinger til  pensjonister under AFP-ordningen. Hver enkelt virksomhet blir kvartalsvis fakturert for AFP-utbetalinger til sine AFP-pensjonister i aldersgruppen 62-64 år.  For AFP-utbetalinger til aldersgruppen 65 -66 år faktureres virksomhetene for beregnet del av pensjonskassens totale utbetalinger (basert på virksomhetens relative andel av pensjonsgrunnlaget).

AFP-kostnader er således ikke del av pensjonskassens resultatregnskap, men er et kostnadselement i virksomhetene som bør vies høy oppmerksomhet.  En god seniorpolitikk kan redusere kostnadene for AFP og tidligpensjonering.