Vis undermeny

Kontoutskrift

Pensjonskassen utarbeider hvert år kontoutskrifter til bruk for medlemsvirksomhetene.

Hensikten med kontoutskriften er å vise økonomisk status for den enkelte virksomhet i pensjonsordningen ved årsskiftet vedrørende:

  • Årets utvikling for virksomhetens forsikringsmessige reserver og premiefond
  • Betalte premier
  • Andel av kursreserver (merverdier i investeringer)
  • Virksomhetens samlede pensjons-(lønns-) grunnlag 
  • Årets avkastning på pensjonskassens investeringer