Vis undermeny

Regnskapsberegninger

Pensjonskassen bistår hvert år medlemsvirksomhetene med regnskapsberegninger i hht. det regnskapsregime den enkelte virksomhet er definert under (GKRS/NRS/IAS).

Dette omfatter så vel endelige beregninger for avsluttede regnskapsår som foreløpige beregninger/budsjetter for påfølgende år.
Her kan du se en presentasjon av temaet.