Vis undermeny

Kurstilbud

Forberedelseskurs til pensjonsalder

Pensjonskassen fylkeskommunale virksomheter. Målgruppen er ansatte som er fylt 60 år.  Kursene er gratis og går over 2 dager.

Tema
  • Aktuell jus
  • Fra yrkesliv til pensjonistliv
  • Pensjon og pensjonistøkonomi
  • Helse i eldre år
 

Kurssted: Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4

Vedr. påmelding og spørsmål ta kontakt med pensjonskassen på tlf.nr. 22 05 50 00 eller epost: pensjon@afpk.no

Andre kurs og orientering om pensjon

Pensjonskassen møter gjerne på arbeidsstedet og holder kurs og pensjonsorientering for administrasjonen, ansatte og fagforeninger. Tid for individuell veiledning kan avtales med pensjonskassens saksbehandlere.