Vis undermeny

Lån

Renter og gebyrer

 

LÅN I AFPK

Som medlem i AFPK kan du få lån mot pant i bolig. Vi har ikke beløpsgrenser, men lånets størrelse er begrenset til inntil 80 % av boligens lånetakst. Når du søker, vurderer vi tilbakebetalingsevne og om du har en ryddig økonomi.

Behandlingstid er normalt 1-2 uker og om sommeren 3-4 uker.

Omfanget av utlånsvirksomheten reguleres av den til enhver tid fastsatte investeringsstrategien for AFPK.


HVEM KAN FÅ LÅN?

Medlemmer i AFPK kan låne hos oss, både yrkesaktive og de som har gått over til å motta pensjonsytelser. Medlåntaker trenger ikke være medlem. 

Om ditt medlemskap opphører i AFPK kan du beholde lånet til samme vilkår.

Er du i tvil om du kan låne hos oss? Kontakt oss gjerne.


HVOR MYE KAN DU LÅNE?

Vi gir lån etter en samlet vurdering av pantesikkerhet og tilbakebetalingsevne. 

Det ytes lån innenfor maksimalt 80 % av lånetakst (tilsvarer ca. 70 % av markedsverdi). 

Total gjeld i forhold til bruttoinntekt, gjeldsgraden, bør normalt ikke overstige tre ganger samlet bruttoinntekt. Den totale økonomiske situasjonen, inkludert all gjeld og andre utgifter, hensyntas ved vurdering av betjeningsevne. Kredittopplysninger innhentes.


HVA SKAL JEG SØKE?

Finansieringsbevis: For deg som er på utkikk etter bolig og lurer på hvor mye du kan låne.

Refinansiering: For deg som ønsker å låne opp på eksisterende bolig eller ønsker å flytte lånet til oss.

Lån til boligkjøp (med kjent adresse): For deg som vet eksakt hvilken bolig du skal kjøpe.

Mellomfinansiering: For deg som skal kjøpe ny bolig før du selger dagens bolig.


HVILKEN SIKKERHET KREVES?

AFPK yter lån mot 1. prioritets pant i selveierbolig, aksjeleilighet og borettslagsleiligheter, innenfor maksimalt 80 % av lånetakst. 

Det gis ikke lån mot pant i eiendom i utlandet eller hytte/fritidseiendom. Vi yter ikke lån til kjøp av bolig under oppføring.

For å sette eiendommens verdi og danne grunnlag for belåning, må det avholdes en takst over eiendommen. Taksten må avholdes av en autorisert takstmann. Taksten bør ikke være eldre enn 6 måneder.

Eiendommen må holdes fullverdiforsikret.

Det kan gis lån mot pant i annen, eventuell i tillegg til egen bolig. Det stilles tilsvarende krav til sikkerhet i annen bolig som for egen bolig.

SERIE- ELLER ANNUITETSLÅN?

Det viktigste er at du får en nedbetaling som er tilpasset egen økonomi.

Serielån: Du betaler faste avdragsbeløp mens rentene blir lavere for hver termin.

Annuitetslån: Du betaler et fast beløp ved hver termin. I begynnelsen betaler du lite avdrag mens etter hvert som rentene blir mindre betaler du mer avdrag.

Betalingsterminer

Renter og avdrag betales to ganger i året med fast terminforfall 1. april og 1. oktober.

AVDRAGSFRIHET?

Inntil   5 år: Alle våre låntakere kan søke om inntil 5 års avdragsfrihet.

Inntil 10 år: Låntakere over 60 år kan søke om inntil 10 års avdragfrihet

Nedbetalingstid: Lån kan maksimalt nedbetales over 30 år. Du har muligheten til å endre nedbetalingsplanen.


NOMINELL OG EFFEKTIV RENTE?

Nominell rente er renten uten gebyrer. Effektiv rente er nominell rente inkludert etableringsgebyr og termingebyr.


VEDLEGG TIL LÅNESØKNAD?

Gyldig verdidokumentasjon (takst over eiendommen)

Siste års selvangivelse (hele husstanden)

Konti/lånenummer og restgjeld for eventuelle lån

Kopi av fullverdiforsikringspolise med kvittering for løpende termin

RENTER – GEBYRER

AFPK tilbyr lån med flytende rente innenfor maksimalt 80% av lånetakst. Med flytende rente må du kalkulere med at renten på lånet kan stige. Du står imidlertid fritt til å betale inn ekstraordinært på lånet, for eksempel når renten er lav. Eller gjøre endringer, for eksempel endre fra annuitet til serielån.

Det ytes 1. prioritets lån med to forskjellige sikkerhetsgraderinger:

  • Lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst
  • Lån gitt med sikkerhet innenfor 80 % av lånetakst

Renten for lån gitt med sikkerhet innenfor 80 % av lånetakst skal til enhver tid settes 0,25 prosentpoeng høyere enn renten for lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst.

Prisliste - Rente

Styret i AFPK vedtar rentesatsen. Renten endres i takt med markedet og nå gjelder følgende betingelser med virkning fra 1. november 2019:

 Nominell rente *Effektiv rente Sikkerhet
 2,50% 2,59% -Innefor 60% av lånetakst
 2,75% 2,81% -Innefor 80% av lånetakst
 2,75% 2,81% - Mellomfinansieringslån (kortsiktig lån som innfris ved salg av bolig). Pant i bolig som skal selges eller annen bolig og evt. i bolig som kjøpes.


* Effektiv rente er regnet ut i fra et lån på kr 1 000 000 med en løpetid på 20 år. Renten er beregnet etterskuddsvis, med faste avdrag (serielån). Etableringsgebyr kr 3100 og halvårlig termingebyr kr 62. Effektiv rente reduseres ved lengre nedbetalingstid.
 

Prisliste - Gebyrer

 Faste gebyrer:

Kroner

 Etableringsgebyr pr. lån, (1 % av lånebeløpet)

min.
maks.
 
1240
3100

  Etableringsgebyr pr. lån ved opplåning av tinglyst pantedokument

 
1240

  Etableringsgebyr ved tilleggssikkerhet, 2 obligasjoner

 3720

 

 

   

 

 

  Termingebyr (2 ganger i året)

 

62