Vis undermeny

Om oss

Bjarne Refsnes AFPKPensjonskassen ble etablert 1. januar 1952 av Akershus fylkeskommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmer og andre pensjonsberettigede i henhold til regelverket for kommunal tjenestepensjon. 

AFPK er en selvstendig juridisk enhet (stiftelse) hvor styret er øverste organ. AFPK har egen regnskapsføring og står under tilsyn av Finanstilsynet. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kundenes midler og hefter ikke for kundenes forpliktelser.

Det er et krav fra myndighetene at AFPK er fondsoppbygget. Pensjonsfondet finansieres av medlemspremie, arbeidsgiverpremie og avkastning på forvaltningskapitalen. Forvaltningskapitalen er pr i dag i overkant av 3,3 milliarder kroner. AFPK forestår kapitalforvaltningen selv, dette sikrer kundene god avkastning innenfor vedtatte risikorammer. Pengene vi i dag forvalter skal sikre fremtidige pensjonsutbetalinger og investeres hovedsakelig i rentebærende papirer, aksjer, eiendom og boliglån til medlemmene. 

Følgende virksomheter har pr i dag sin pensjonsordning i AFPK:

Akershus fylkeskommune, Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, Akershus Energikonsernets selskaper, AFK eiendom FKFAkershus kollektivterminaler FKF, Akershus reiselivsråd, Ungt entreprenørskap Akershus, Kulturringen opplæringskontor for gamle håndverksfag og Akershus kunstsenter.