Vis undermeny

Styret i AIPK

 Styret består for tiden av 5 medlemmer. Styrets medlemmer velges for fire år av gangen.Neste styrevalg avholdes i fjerde kvartal 2019.

Styreleder
Grethe Hjelle
Epost: grethe.hjelle@akershus-fk.no

Nestleder
Jone Engh
Epost: jone.engh@bi.no
 
Styremedlem
Hans Gunnar Melgaard
Epost: hans.gunnar.melgaard@afk.no

Styremedlem
Sverre Myrli
Epost: sverre.myrli@stortinget.no

Styremedlem
Morten Vollset
Epost: morten.vollset@afk.no