Vis undermeny
shutterstock_66208408

Generelt om pensjon

Som medlem hos oss er du omfattet av en av Norges beste pensjonsordninger. Tjenestepensjonen fra AFPK er et supplement til ytelsen fra Folketrygden.   Pensjonsløftet fra AFPK er i hovedsak utformet som en bruttogaranti, det vil si at det garanteres en viss prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon, avhengig av hva slags pensjon som skal utbetales. Pensjonskassen vil samordne tjenestepensjonen med pensjon utbetalt fra NAV.  

Medlemskap hos oss inkluderer:

AFPK har inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter i offentlig sektor, «Overføringsavtalen». Det betyr at vi vil medregne tjenestetid i andre offentlige ordninger omfattet av overføringsavtalen, som om opptjening var skjedd i AFPK. Du må selv opplyse AFPK om opptjening i tidligere ordninger.

 

Pensjonssystemet 


Pensjonssystemet

Pensjon fra Folketrygden utgjør grunnmuren i din totale pensjon. Hvor mye du får utbetalt fra NAV avhenger av en rekke faktorer som du kan lese mer om her.
Tjenestepensjon fra AFPK er utformet som et supplement til Folketrygden.
Du kan øke ditt samlede pensjonsnivå ved egen sparing, for eksempel tegne individuelle spareavtaler i banker eller forsikringsselskaper.